CASH FLOW CONCEPT
Płynność finansowa w gastronomii czyli od zysku na papierze ważniejsza jest gotówka w kieszeni.
Sierpień 22, 2018
Inscription gluten free with groats, brown rice, amaranth and quinoa seeds on rustic board, concept of healthy food and nutrition
Krótka historia zawrotnej kariery dodatku skrobiowego
Sierpień 22, 2018

Makroekonomia w kuchni

Dark gray wall cafe interior with a concrete floor, and wooden tables with chairs. Green sofas and arched windows. 3d rendering mock up

Czy informacje płynące z mediów zajmujących się gospodarką mają znaczenie dla szefa kuchni i właściciela małej restauracji? Zerknijmy dziś na te, które mogą wpłynąć na to jak często będą nas odwiedzać goście i jakiej oferty mogą szukać.
PKB per capita czyli Produkt Krajowy Brutto na mieszkańca to wartość dóbr i usług wytworzonych w danym kraju podzielonych przez liczbę jego mieszkańców. Wartość ta jest najszybszym, najczęściej stosowanym i najłatwiejszym do zdobycia miernikiem zamożności danego kraju. Można przyjąć, że im wyższy wskaźnik, czyli im bogatszy jest kraj w ujęciu na jednego mieszkańca, tym większa skłonność do wydawania pieniędzy na gastronomię.
Czy to znaczy, że liczba gości w restauracjach będzie rosła za każdym razem, gdy podniesie się PKB? Niekoniecznie. Bardzo istotny będzie także preferowany styl życia. Jeżeli w społeczeństwie przeważa tradycyjny styl życia, a odsetek kobiet czynnych zawodowo jest niski, skłonność do korzystania z usług restauracji będzie mniejsza. Goście będą potrzebowali specjalnej okazji, albo na przykład programu artystycznego, by wyjść z domu.
Na rodzaj wybieranych punktów gastronomicznych wpływ może mieć natomiast ilość czasu spędzanego w pracy. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych, gdzie panuje wszechobecny etos pracy, a 7 dni płatnego urlopu rocznie to norma, wydatki na gastronomię są bardzo duże. Jednak niezwykle popularne są przede wszystkim wszelkiego rodzaju fast food’y i bary szybkiej obsługi. Goście odwiedzają punkty gastronomiczne głównie w celu zaspokojenia głodu, ponieważ najczęściej nie mają czasu ani siły gotować w domu. Króluje polowanie na oferty typu więcej za mniej. W krajach o bardziej socjalnym podejściu mieszkańcy mogą traktować restauracje przede wszystkim jako miejsca spotkań i wybierać miejsca przyjazne, typu casual dining, gdzie można dłużej posiedzieć ze znajomymi i napić się wina lub lunchownie, gdzie można posiedzieć w trakcie dnia z kolegami z pracy lub z klientami.
Dlatego przed stworzeniem nowej karty, ustaleniem cen i koncepcji warto przeanalizować zasobność portfela i nawyki życiowe naszych gości. Niekoniecznie wszystkich obywateli naszego kraju. 😊 Sensowniej jest przyjrzeć się mieszkańcom miejscowości lub dzielnicy, w której serwujemy posiłki.