Kongres ma formę zamkniętą. Uczestniczyć w nim mogą Szefowie Kuchni i Zastępcy Szefów Kuchni.

Udział w wydarzeniu dla Szefów Kuchni i ich zastępców jest BEZPŁATNY. Rejestracja jest OBOWIĄZKOWA.

W Kongresie uczestniczyć mogą także Inne Osoby pod warunkiem uzyskania potwierdzenia udziału od organizatora i dokonania opłaty udziału. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy zarejestrowania uczestnika, w przypadku gdy nie jest on Szefem Kuchni lub Zastępcą Szefa Kuchni.

Koszt udziału w wydarzeniu dla Innych Uczestników wynosi 550 PLN brutto/osoba.

Rejestracja zostanie zamknięta 9 października 2017 o godzinie. 12:00.

W ZWIĄZKU Z OSIĄGNIĘCIEM LIMITU UCZESTNIKÓW OD DNIA 18 WRZEŚNIA 2017 REJESTRACJA UMOŻLIWIAJACA BEZPŁATNY UDZIAŁ OTWARTA JEST JEDYNIE DLA SZEFÓW KUCHNI I ICH ZASTĘPCÓW POSIADAJĄCYCH ZAPROSZENIE.