Największe spotkanie Szefów Kuchni w Polsce.
Ponad 1.900 uczestników w 2019 roku.

https://vimeo.com/327940697

Nieodpłatny udział dla szefów kuchni i ich zastępców. Trzy sceny. 30 prelekcji, pokazy kulinarne, debaty. Najbardziej renomowani dostawcy.

Celem kongresu jest edukacja, wymiana poglądów, integracja środowiska i wzmacnianie zawodowej solidarności, a także promowanie i budowanie prestiżu zawodu szefa kuchni. Wydarzeniu towarzyszy strefa ekspozycyjna, w ramach której prezentuje się wyselekcjonowana grupa dostawców HoReCa.

TEMATY EDYCJI 2020 WKRÓTCE