Expo XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

Największe spotkanie Szefów Kuchni w Polsce

9 października 2019

1.750 uczestników w edycji 2018. Nieodpłatny udział dla szefów kuchni i ich zastępców. Celem kongresu jest rozwój menedżerskich umiejętności szefów kuchni, edukacja oraz wymiana poglądów pomiędzy szefami, a także budowanie prestiżu tego zawodu oraz solidarności zawodowej.

Tematy edycji 2019


Panel rejestracyjny

Kongres ma formę zamkniętą. Uczestniczyć w nim mogą Szefowie Kuchni i Zastępcy Szefów Kuchni.

Udział w wydarzeniu dla Szefów Kuchni i ich zastępców jest BEZPŁATNY. Rejestracja jest OBOWIĄZKOWA.

Rejestracja otwarta będzie do dnia 07.10.2019 do godziny 17:00

Osoby inne niż Szefowie Kuchni i ich Zastępcy mogą uczestniczyć w wydarzeniu pod warunkiem akceptacji zgłoszenia przez organizatora oraz uiszczenia opłaty w wysokości 550 PLN brutto.