Expo XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

Największe spotkanie Szefów Kuchni w Polsce

9 października 2019

1.750 uczestników w edycji 2018. Nieodpłatny udział dla szefów kuchni i ich zastępców. Celem kongresu jest rozwój menedżerskich umiejętności szefów kuchni, edukacja oraz wymiana poglądów pomiędzy szefami, a także budowanie prestiżu tego zawodu oraz solidarności zawodowej.

Tematy edycji 2019


Regulamin konkursu "Szef kuchni to..."